logo Ostravské městské lesy a zeleň a.s.

 

 

Dobrodružství se stromy

Žáci vysvětlí pojem letokruh, určí věk stromu a definují události, které ovlivňují jeho růst na daném stanovišti, pojmenují a osvojí si 5 - 6 stromů, určí charakteristické 4 znaky stromu a prezentují ostatním, vyjmenují 4 lesnické pojmy

  • Lokalita: Bělský les - Lesní škola
  • Věkové omezení: Tento program doporučujeme 4 - 5 třídám. V případě zájmu nižších ročníku bude program upraven.
  • Časové omezení: 9:00 - 12:00
  • Doporučené oblečení a potřeby: Sportovní oblečení a obuv odpovídající počasí, psací potřeby a přezůvky. Doporučujeme přibalit pláštěnku.
  • Osnova: Žáci vysvětlí pojem letokruh, určí věk stromu a definují události, které ovlivňují jeho růst na daném stanovišti, pojmenují a osvojí si 5 - 6 stromů (možnost z výběru dle návaznosti na probíranou látku ve škole), ve skupinách sami určí charakteristické znaky stromů a následně je prezentují ostatním, hmatem srovnají kůru stromů a zjistí rozdíl ve struktuře růstu jednotlivých druhů. Události, jež definují jeho růst identifikují v terénu. Osvojí si některé lesnické pojmy: přirozené zmlazení, lesní školka, semeniště, oplocenka, prořezávka, probírka, poškození okusem, ochrana nátěrem. Prezentování činností prováděných lesníkem v lese - těch, které se vztahují k danému tématu.
zpět na přehled