logo Ostravské městské lesy a zeleň a.s.

 

 

KrmelínDo revíru Krmelín patří lesní část Březiny, kde se nachází vodní nádrž, jenž zlepšuje vodní bilanci území, vytváří vhodný biotop pro vodní flóru a faunu, příznivě ovlivňuje mikroklima a zvyšuje estetiku území. Revír Krmelín se rozkládá na katastru obcí Nová Bělá - část Lipiny, na katastru Stará Bělá - část Díly a na katastru Staré Vsi nad Ondřejnicí lesní části Černý les, Březiny a Hůrka. Jedná se o revír z největší katastrální rozlohou. Lesní komplexy jsou součástí velkých zemědělských pozemků a spolu s nimi esteticky ovlivňují a vyrábějí příměstskou krajinu.