logo Ostravské městské lesy a zeleň a.s.

 

 

100 ptačích budek pro Ostravu !!!

 

INFORMACE O PROJEKTU „100 PTAČÍCH BUDEK PRO OSTRAVU“

 

 

 

Statutární město Ostrava se rovněž aktivně zapojuje do ochrany ptactva. Jedná se o krok, který navazuje na dřívější spolupráci s Ostravskou univerzitou při výzkumném projektu zabývajícím se vlivem urbanizace na hnízdění ptáků v Ostravě (projekt byl spuštěn v roce 2019). Výsledky tohoto projektu pomohly např. s výběrem vhodného typu budek, optimálního způsobu jejich instalace a s výběrem vhodných typů lokalit pro jejich umístění.

 

 

 

V roce 2021, na přelomu měsíců února a března, nechalo statutární město Ostrava prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí nainstalovat 100 ptačích budek, které primárně mají přispět ke zvýšení populace ptactva ve městě. O výrobu těchto ptačích domovů se postarala městská společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., která jejich výrobu realizovala podle návodu biologů z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Budky byly v Ostravě rozmístěny do korun stromů v městských obvodech Poruba, Ostrava-Jih, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovice, Slezská Ostrava, Pustkovec  a Michálkovice a to zejména v zastavěnějších lokalitách, zpravidla pak na parkově upravených plochách či ve stromořadích. Pro konkrétní výběr stanoviště budky rozhodovala často blízkost keřů či keřových skupin, neboť tyto přirozené úkryty poskytují zároveň prostředí jejich potravy. Všechny budky pak byly v listopadu ještě vyčištěny a připraveny na další hnízdící období v roce 2022. Při čištění ptačích budek se ukázalo, že jejich obsazenost byla ze 68%, což lze považovat za velmi úspěšný výsledek.

 

 

 

Dalších 100 ptačích budek nechalo pak město Ostrava rozmístit i v předjaří roku 2022, které v podstatě doplnily stávající loňskou síť. Nové budky byly rozmísťovány v městských obvodech Ostrava-Jih, Mariánské Hory a Hulváky, Vítkovice a Moravská Ostrava a Přívoz, kde mají nahradit přirozené hnízdní biotopy, kterých v městském prostředí neustále ubývá.

 

 

 

Pro úplnost je také důležité zmínit, že statutární město Ostrava není jediným subjektem, který ve městě instaluje ptačí budky, což je jen a jen dobře. Jsou tím myšleny především jednotlivé městské obvody, různé organizace zaměřené na tuto problematiku či školy. Určitou měrou zcela jistě přispívá také aktivní veřejnost, které není ptactvo ve městě lhostejné.