logo Ostravské městské lesy a zeleň a.s.

 

 

O lesní škole - celý článek

Společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. provozuje od roku 2002 tzv. "Lesni školu". Jejím hlavním úkolem je naplňování cílů lesní pedagogiky, to znamená přiblížení a seznámení žáků základních škol a široké veřejnosti s lesním prostředím a s úkoly lesního hospodářství.
 

Během programu prohlubujeme pomocí všech smyslů zájem veřejnosti o les, zlepšujeme vztah dětí k lesu a podporujeme smysluplné zacházení s přírodou.
 

Dětem představujeme lesní prostředí jako důležitý ekosystém se všemi biologickými a ekologickými vazbami. Důležitou roli hraje také poznání dřeva jako obnovitelné suroviny, která se dá snadno opracovat a využít. Během programu jsou střídány aktivity s meditacemi, jejichž cílem je poznání lesního prostředí všemi smysly. Děti se mohou na boso brouzdat rosou, vyzkoušet rozdíl mezi listím a hrabankou, projít se po štěpce a kamení, zahrát si slepou bábu a podle hmatu najít ten „svůj strom“. Poslouchat jak šveholí les a během celého dopoledne srovnávat zvuky v různých částech lesa. Aktivní formou jsou vysvětlovány vztahy v přírodě, chování zvířat apod. Jsou zařazeny smyslové, znalostní, pohybové a kreativní aktivity, během nichž  můžou ve velké míře zapojit svou fantazii. V kombinaci s přírodním materiálem vznikají nádherné koláže, obrázky a malinké stavbičky, které mohou i ostatní návštěvníci lesa obdivovat…

 

Společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. již 20 let obhospodařuje lesy a zeleň ve vlastnictví statutárního města Ostravy na výměře větší než 1200 ha a je těsně před dovršením přeměny druhové skladby lesů na lesy s pestřejší a různorodější dřevinnou skladbou, které se vyznačují stabilitou a odolností. 
 

Společnost také nepřetržitě posiluje rekreační vybavenost (altány, lavičky, odpadkové koše, herní prvky) městských lesů, kterou započala intenzivně ihned po svém vzniku společně se zlepšováním podmínek pro odpočinkové aktivity, sport a příměstskou rekreaci.